ตราสัญลักษณ์ประจำวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเพื่อเป็นมิ่งขวัญศิริมงคลแก่วิทยลัย
ดอกไม้ประจำวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม คือ ดอกอินถวา หรือดอกพุดซ้อน ซึ่งเป็นดอกไม้ที่ขาวบริสุทธิ์แสดงออกถึงความอ่อนโยนนุ่มนวลและเมตตากรุณา

สีประจำวิทยาลัย คือ สีชมพูมะเหมี่ยว (Chocking Pink) เป็นสีของเกสรดอกชมพู่มะเหมี่ยว ( สีชมพูเข้ม ) หมายถึงสีแห่งความเข้มแข็งความสดใสและมีชีวิตชีวา