ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ สามารถดำเนินการได้ 2 วิธี

1.เขียนคำร้อง ตาม Template และ ส่งมาที่ E-Mail ( Director@smnc.ac.th )

 หรือส่งที่  วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 50 ถนนผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000  โทรสาร : 043-722404

2.สามารถร้องเรียนผ่าน Google From