มหิดล
อัจฉรา
แจ่มจันทร์
Print
9A10F56F75AF38AFB9017EBE1B7952FEB54DBE36
pbri
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

สายตรงผู้อำนวยการ

smnc_dm-66

ดร.ศิราณี อิ่มน้ำขาว

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม

ปัญญาเลิศ

เทิดคุณธรรม

นำคุณภาพ

ข่าวสาร / ประกาศ / ประชาสัมพันธ์

จดหมายข่าว

วิจัย / นวัตกรรม / รางวัล

ปฏิทินกิจกรรม

ช่องทางการตอบ

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก

ขอเชิญชวนผู้มารับบริการ
หรือผู้มาติดต่อราชการกับวิทยาลัย
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมิน ITA ของหน่วยงาน

สืบค้นข้อมูล

วีดีทัศน์แนะนำวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพรบรมราชชนก

ข้อมูล / สถิติ

0
หลักสูตร
0
นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
0
นักศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล
0
บุคลากรสายสอน
0
บุคลากรสายสนับสนุน

วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก